English Hebrew

וילונות רומאים מודפסים

הוילון הרומאי בסגנון התפירה הקלאסית הוא המוכר ביותר בין הוילונות הרומאים.
התפירה הקלאסית מתבצעת בקווים ישרים ונקיים ובמרווחים קבועים לאורך הוילון.
המוטות הדקים העוברים לרוחב הוילון ויוצרים את הקפלים ניתנים להסרה בקלות על מנת לכבס את הוילון.
ניתן להזמין את כל סוגי הוילונות הרומאיים בסגנון תפירה קלאסית.
באורגון איכות התפירה היא הגבוהה בעולם הודות לטכנולוגיה המתקדמת, הניסיון רב השנים ובקרת האיכות הקפדנית.