English Hebrew

וילונות כיווץ

וילונות כיווץ הם וילונות התלויים בעזרת לולאות המחוברות לסרט כיווץ התפור אל חלקו העליון של הוילון.
הסרט נתפר לגב הבד ובאמצעותו ניתן לכווץ לרמה הנדרשת ביחס כיווץ של 1.5 ומעלה.
סרט הכיווץ נותן מראה של כיווצים/קפלים לא מסודרים ומראה קליל יותר מוילונות הקפלים.
סרט כיווץ ניתן לתפור בכל סוג של בד ויחס הכיווץ נקבע בהתאם לסוג הבד ורמת העושר המתבקשת.