English Hebrew

וילונות גלילה - רשתות

וילונות הרשת זוכים לפופולריות רבה בשנים האחרונות הודות ליכולת הסינון האפקטיבי של קרינת השמש תוך כדי שהם מאפשרים צפייה בנוף החיצוני ויוצרים תחושת מרחב פתוח. וילונות הרשת מתאפיינים במראה עדין, אלגנטי ומינימליסטי המשתלב היטב בעיצובים מודרניים.
לוילונות הרשת עמידות גבוהה והם נותנים מענה מושלם למפתחי חלונות בשטחים ציבוריים, במשרדים ובבתים בהם רוצים לאפשר לנוף החיצוני להתמזג עם פנים החדר.